Liên hệ ngay

An toàn lao động


Vấn đề an toàn lao động luôn được Ban quản lý Dự án đặc biệt quan tâm. Quá trình lao động luôn được giám sát chặt chẽ theo đúng quy định về an toàn lao động.